O�U�U�O�O�U?O?USO�: U�O�O�O?O� O�O?USO?O�

  • 04 مايو 2018
  • تعليق واحد

O�U�O?U�O�U� O�U�O�O�O?U� O�U�U�U�O?US

O?U�U�O�U�USO� O�U�O?U� USO�U?U�U�O� O�O?O? USU?O?O?U� O�U�O?USU�U�O�O�O�US O�U�U�O?USO�USO? U?U�US O?U?U�O� O�O?O?U�O�U�USO� O?O�U�O?O�O�O? U�U? O�U�O?U�O�O� U?US O�U�O?O�O?O? O�O?U� O?U� O�U�U�USO?O�U� O�U�O?O�O�O�US O?USU�U� U?O?USU� O�U�U?U�O�USO�O? O�U�U�O?O�O?O� USU�USU� U�O�O�U�O�U�. U?O?U�U?O? O?U�U�O�U�USO� O?USO?O�: O�U�O�U�O� U�USO�U?U�O? O?U?U� U�O?O�O� O�O?O?O�O�U?USO�O? U?U�US O?U?O�U� U�O�O?O� O�U�O?O�O?.

O?U�U�O�U�USO� O?U�O�U� O�U�O�U�U?USO� O�O�O?U?U�O? O?U�O�U?O� U�O�U�USU� O?U�U� U�USU�O�O? U?O�O�U� U�O�O�U?O? U?US U�O?USU�O� O?O�USO� O�U�U?O? O?O�O? O�U�O?U�O�O?.

U?US U?O�USO� U�U� O?U�O?O�U�U�O� O?O�O� O�U?O� O�O?U� U?O�O�U� U�O�O�U?O? O?O?U?O� U?O�USO�U?U� U�U� O?USO�O�U� O�O�USU�.

O?U�U?U�:
1. U?O�O�U� U�O�O�U?O? O?O�O? U?US U�U�O�O� O�U�O�O?O?U�O�U�USO� O�U�O?U?U�U� O�U�O?US O?U�O? O�U�O?U�U� O�U�O�O�O?U�O�O?US U?USU�O� O?O�USO?U�O? U�O� O�U?O�O?U� O�U?O�USO�O? O?O?O�O�U�O? O?U?U�O?O? U?O?O?O?U� O�U?O�USO�O? O?O�U�O�O�O? O?U? O�U�O?O�O�O�O�.
U?US O�U�U? O�U�U?U�O? U?O�U�O? O�U�O�O?O?U�O�U�USO� O?O?O�O? O?O�U�O�O?U�O�O? O�U�O?O�U�U�O� U?US O?U�O�O?U�O�O? U?O?U�O�O�O? O�U�O?O�USO�U�USO� O?O?O�O? O?O?O?U?O? O�U�O?O�U�U�O? U?O?U�O�O�O? O�O?O?O?O?O�O?O�U� U�U� USO?U�O? O�U�O?O�U�U� U�U� U�O�USU�O�U�O? U?O?U?O�O? O?U�O�U? O�U�O?O?U?O? O�U�O?O�U�USO� U?US U?O�USO� U�U� O?U�O�O? O�U�O?O�U�U� U?U�O� U?O�U� U�O�USO? O�U�O�U�O? O�U�O?O�U�O� U?US O�U�O?U�O�USU?O?USU�.

U�U�O? U�O�O�U?O? O?U�U�USO� O�U�U�O�O?O� U?US O�U�U�O?O�U�U�O�O? O?USU� O�U�U�O�O?O? U?U�U�O? O?U�U�USO� O�U�O�U�O?U�O�O? O�U�O�O?U�US U?US O?O�O?USO? U�U?O�U�U?U�U� O�U�O?USO�O?USO�O? U?U�U�O? O�U�O�U�O� O�U�U�U?USO� O?USU� O�U�O�O?U�O� O�U�O�O�O?U�O�O?USO� U?O�U�O?U�O�O� O�U�O?USO�O?USO�O? U?O�U�O�U�O� O�U�U�U?USO� O?USU� O�U�O?U�O�O� O�U�O�O?O?U�O�U�USO� U?O�U�O?O?U? O�U�O?U�O?O�USO�U�US. U?U?US O?O�U�U� U?USU� O�U�O?U�O�O� O�U�O?USU�USO� U�O�O?O?O� U?US U�O�O?O?O� U?O�U�O?O�O?U?USO� O?U�O? O?O?U� O�U�O?U�O�O� O�U�O?USU�USO� U�U�O�O?O?O?U�O�U� O�U�O�O?O?U�O�U�US U?O�U�O?O?U? O�U�O?U�O?O�USO�U�USO? U?U?USU? O?U�U�O� O�O?O�O?U�U� O?O�U�U?O?U?O? U�U?US USO�O?U�U�U?O� O?U�O�O?U�U�. O?O?U?O? U�U�O�O�U?O? O?U� U�O� U�O?O?O? O?U� O�U�O�O?U�O�O? O�U�O?U�USO� U�U�O?O�U� O?U�O�U�O�U� O?U�O� O�O�U�O? U�U�U� O�U�O�O?U�O�O? O�U�O?U�USO�.

U?U?O�U�O? O�U�O�U?O�O� O�U�O?U�U�USO� O�U�O?US O�O�O?O? O�U?O?O?O�U?O�O? O?O�O�U?USU� U?US O�U�O?USU?U�U?O�USO�O? U?U�USU?O?U� U?US O�U�U?USO?USO�O?O? U?O?USO�U�U�O�O� U�O? O?O?O�O? O?O?O�O?O�U� O?U�U�USO�U� U�U�U?US U?O�USO� U�U� O�U�U�U�U?U�O�O? U?US O�U�O?U�O? O�U�U�O?USU� (O�U�O?U?O�O�O�) U?O�U�O?U�O? O�U�O�O?USO? (O�U�O?U�O�USU�).

U�O?O�USO� U?O�O�U� U�O�O�U?O? O�O?O� U?O?U� U�O�U?O�O� U�U� O�U�O�O?O?O?U�O�U� O�U�O�O?O?U�O�U�USO? U?O�U�O�O�O?U�O�U� O�U�O�U�O?O�USO�U�USO? U?O�U�O?O?U� O�U�U?U�O?US U�U�U�O�.

U?O�U� U�O�O�U?O? USO�U? U�O?O�USO?U� O?O�U�O?U�U�USO�O? O?US O?U�U�O� O?O?U�O� O�U�U?U�U� O�U�O?U�U�US O?U�U� U�U?O�O?O�O? O�U�U?O�U�O?. U?U�O�O�O� USU�U?U� O?O�O� O?O?USO�O? U�O?O�USO�O? O�U�U?O�U�O?OY

O?O?O? O�U�O?O�O�O�O�O? O�U�O�U?O�O� O�U�U�U�O?USO� O?U�U� U�U?U� O�U�O?O�USO�U�USO� U�USU� O?U� U�O�O�U?O? O?U�U� O?U�U� O�U�O?O�O?O�O� U?US O�U�O?U?O?O�U� O?U�U?U�U�: O?U� O�U�O?O�O?O�O� O�U�O?US O?O?O?USU�O� U�U� O�U�O?U?O?O�U� U?US U�O�U� O�U�O?USO�U� U�O�USO�O� U�U�U?U?O�O? U?O?U?U? O?O?U?O? O?U�O� O?U� U�O�O�O�O? O�U�U�O?O� U?US U�O�U�U� O?U�USO� O�U�U�O�U�O? O�U�O?USU?O?US U�U?US U�O�O�O�O? U�U�U?U�O� O?U� O�U�O?USU� U�U? U�O�O�O? O?U?O�O�O? U�U�U?O�O? O�U�O�O?U�US U?O?U� O�U�O?USU� O�U�O?O?U�O�U�US O?U�O�U� O�U�O�USO?O� O�U�U�U�O?U?USO� U?US O�U�O?U?O?O�U� O?O�O?O� O�O�U?O?O�U� U�U�O�U?O�O� O�U�O?O�U�U�USO� O�O? O�U�O?U�O?O�USO�U�USO�. O?US O?U� O�U�U�U�O� O�U�O?U�U�US U�O� USO�O? U�USO?O�U� O?USO?USU?U�U?O�USO�U� USO�O�O? U�O?O�USO�O? O�U�U?O�U�O?.

U?U�U�O�O� U�O�O? O?U� O?O?O� O�U�U�O�O�U?O?USUSU� O�U�O?U?O?O�U�USUSU� O�O?O?O�O�O?U?O� O?U�U�O? O�U�O�U?O�USO� U?O�U�O?U�O?U�USO� U?US O?USO�O?O� O�U�U�U�O?USO� O�U�O�U�O?O�O�O?USO� U?U?US O?O�O� O�U�U�U�O?US U?O�O�O�O� U?U�O� U?O?U� O�U�U�O�O�U?U� U�O�U�O? O?O?USO? O�U�U�O?O�U�.

2. O�U�O?U�O?O�USO�U�USO� O�U�O�U?O?USO� U?O�U�O? O?O?O�U�US U�U� O�O?O?O?O?O�O? U�USO�O�US U?O�O�U�O�U� O?U�O�O�O?USO? U?O?O�O? O?O�U�O?U�O�O? U?US O�U�O�O�O? O�U�O?O�U�O?USO� O�U�O�U�O?O�USO�U�USO� O�U�O?U?U�U� (1914-1918U�). O�U�O�O?O? O�U�O?U�O?U?US U?O�U� USU�U?O? O�U�O�U?O�O� O�O? O�U�U�O?O�U� O�U�U�USO�O�US U�O?O?U�O?O�U� U?U?O�U� U�U� O�U�U�O�O�U?O?USO�. O?U�U?O�O? U�O�O� O�U�O?U?O�U� U�O�O? U�USU�USU� O�U�O�U?O�O� O�U�O?U�O?U?USO� O�O?U� O�U�U�O�O� U?O?U�O�O? O�U�O�O?O�O�O? O�U�O?U?U?USO?US.

O?U�O? O�U�O�U?O�O� O?U�U?O�U�USU� U�O�O�U?O?USO� O�O?U�USO� O�U?O�O� O?O�U�U�USO�. U?U�U?U� O�U�O?O�U?U? O�O�O�O?U�O� U?US O?U?U�O� U?O�O�O?O�. U?O�U�O?U?U�O� O�U�U?O�O�O?O� U?O�O�U�O? O�U?O�O� U�O�O�O?O� O?U�USU?O� U�O� U�U�U� O�U�O?O�O�O?O� U�U� O�U�O�U?O�O� O�U�U�O�O�U?O?USO� O�U�O?O�U�U�USO�O? O?U�U� O�U�O�USO?O� O�U�U�USU�USU�USO�O? O�U� O?U�U� O�U�O�USO?O� O�U�O?O?O�U�USU�USO�. O?O�U?O�O� O�U?U�O?U�O� O�U�O?O�U?U? O�U�O�O�O?U�O�O?USO� U?O�U�O?U?U�USO� U�O� O�U�U�O?O�USO�O? O�U�O?USO?USU?U�U?O�USO�.

3. U?O�U�O? O�U�O�USU� O?O?O�U�US U�U� U�O?O�U� O?U�O?O�O�O�U?O�US U�O?O�U�U? U?O�O�O�O? U�U�U�O� O�O?U�US O?U�O�O�O?US U?O?O�U?U� O�U�O?O�USO�U�US. O?U�O�O�O?USO� U�O�O�U?O?USO� U�USU�USU�USO� O�O�O? U�O�U? O?O?US O?U?U�O� U?O�O?O?U� U?U?O�O�U� O�USU�USO�U� U�U�O�U?O�O�O? U?O?U� U?O�O�U� O�U�U�O?O�U� O�U�U�O�O�U� U?O�U�O?O�O�. U?U�U�O�O�O�U? O?U�O�O�O? O�U�O�USU� U�O?O�U�O�U� O�O� O?O�U?O�O� U�O�O?U�U?O� O�O?U� O�U�O?U�U� O�U�O?U� U�O�U�O�O� O�O?O?O�O�O?O? O�U�O�O?O?U�O�U�USO�.

4. U?US O�U?O�U� U�U?U�O? U�O�O�U?O? USU�O?O?US O?U� U�U�O�O? O�O�USO� U�O�O�U?O?O? U?U�USU�USU�O? U?U�O�U? U?US O?O�O�O� O�U�U?O�U�O? O�U�U?U?O�US O�U�O�O�O?U�O�O?US O�U�U�O�USO� O?U�U�. O?U�U�O� O?U�O�O?O�O? O�O?O?O�O�O?O? O?O�U?U?O�U� U�U?O�U?O?USO� U?O�O�O?USO� USO?O?U?O�O? U�U� O?O�U?O?U�O� U?U�O� O?O�U�O� U?U�U�USO� O�O?USO? O?USO?USU?U�U?O�US USU?O�U� O�U�O?U�O?O�U�USO� U?US U?U� O?U�O�U� U?U�U?O�U�. O�U�O�O�USO? O�U�O?U�U�O�U�US O�U�O�O�U�U� U?O�O�U�U? U?O�U�O?O� O?O?O�USU�U�O�USO� U�O�U� O?U�U�O�O?O?O� O�U�O�O�O?U?O�U� O?O�U?O�U� U�USU�O�O? U?O�O�U� U�O�O�U?O? U�O?U� U�O�U�USU�: “U�U�O? O�U�O?U� U�O�O�U?O? O?O�U�O?O?U�O? O?U�U� O�U�O?O�O? O�U�U�O�O?U�O?US U�U� O?O�U� O?O�O�USO� O�U�U�O�O? U�U� O�U�U?U�O� U?O�U�U?O�O�USO� U?U�U� O�U�USO? O�U�O�O?USO?USO� U�U�O?U?U�O� O�U�O?U�USO�”.

5. U?US O?O�O�USO� O?U�O?U�O� U�U�O�O�O?O�O? O?U�U� O?USO�O?US U?O�U�O?O�O�O?US U?O�O�O?U�O�O?USO? U?U�USO�O?O�O? U?U�U�USO� O?O?O�O? U�O�O� O�U�O?U�U� U�O?O?USO� O?U�U� U�O�U? U�O� U�O�U� O�O?U� O�O�O� O�U�O?O?U�U�O�U�US: “O?O�U�O? O�U�U?U�U�O�O? O?U�U� O�O�O?O� O�U�U�O?O?U�O? U?O�U�U�O?O�U� U�O?U�”. U�O�U� U?O?U?U� O?U�O?O? O�U�U�U?O� O?O�O�U? O�U�U�O?O� O?U� O�U�O�U�. U?U�U�U?U�O� U?US O�U�O?U�U� O�U�O�O�O?U�O�O?US U�O?U�USO� O�U�U�O�U�U�USU� O?U�U�: “U�O� O�O�O? U?U�USO� O? U�O� O?U�O� U�O?O? O?U� O?U�U�”.

6. O�U�U?U�U� O�U�O�O�USO� U�U�O?O?U�O�U�: O?O�U�U�O�U� U�U� O�O�U�O?O� U?O�O?U�O�U� U�U�O� O�O?USU� O?O?U?O�US U?O?U�O�O?O�O? O�O�U�O�U� O�O�O�O� O�U�O?O�O�U�: U�O� U�O?U� O?O?U�O�U� O�U�O?U?U� O�U�O?O?U�O�U�USO�OY

U�O�U�O� U�O?U� U�U� U�O?U�U�U?U� U?US O?O?O�O? O�U�O?O?O�O�O�O? U?U�U?U�U�U�O� U?O�O?O� 13 U�U�USO�O?O�U� U�U� O�U�O�U�O?O?O�U� O�U�O?O�U�O�U�US U?O�U�O�O?U� U?O�U�U?U?O�O? O?O�U�U?O?O?O? U?O�U�U�O?O�U�U�O�O? U?O�U�O�O?O�USO� O�U�O�O�O?U�O�O?USO�O? U?O�U�O?O?O�U�O�O� U?O�O?U�O�U�O� O?U�U� O�U?O�U�US 200 O?U?U�O� U?US O�U�O?O�U�U�O? U�O� O?U�O� O?U�U� O?U�U?O�O? U�O�U� O�U�U�U�O�USUSO? O�U�O?O?O�U�USO� U?O?U� O?U?U�O�U� O?USO� U�O?U�U�O� U�US O�U�O?US O?U�O�O?U� O?U�USU�O� U�O�U� O�U�U�U�O�USUSO?. U�O� USU�U?O? U�U�U�U?U�O� O?O�U�O�O�O? O?U? O�U�O?O�O�O�O�: O�U�O?O?U�O�U� O?U?O�U� O?USU� U?O�U�U�O?U�U?U� O?O?U?O? O?O?O?O�O? U�U�.

U?U�U�O�U? U?O?O�O? O�O?O� O?O�U� 2015U� U?US O?U�O�USU?O� O?U�U�U� O?O�U�U� O�U�O?O?USO�U� O�U�U�U�O�O�U�O� O�U?O?O�O? O?O?U�U�O�. O�U�U?O?O�O? O?O?U�U?O�U�: U�U� U?O�U� O�U�U�O?USO� U�O?U�U�O�U�OY U�O�U�: O�U�U�O?USO�USO� O�U�O?U�U�USO?USO� U?USU�O� O?U� O�U�O?O�O�O? O�U�O?U�O?O�U�US O?U�U� O�O?O�O? O�U�U�U�O�. U?U�U?U� U?US O�U�O?O?U�O�U� U?O?U� O�U�O?O�O�O? O�U�O?U�O?O�U�US U?O�U�O?U�U�O�U�USO� U?O�U�O�U�U?U� O�U�U�O?U�USO� U�U? O�O?O? U�U� O�U�U�U�O�.

U�O�U�: O�U�U�O?USO� U?O�U� U?USU�U?O?US U�U� O�U�U�U?O�O?USU�O? U?U?O�U� O�O�O�O�O�U� O?U�U� O�U�O?U�U� O�U�O�O�O?U�O�O?US O�U�O�US USU�O�O�O?U� O�U�O�U?U�O�U� U?O�U�O?O�O?O�O� U?US O�U�O?U�O�O?O? U?O�U� O�O�O�O�O�U� O?U�U� U�O�U� O�U�U�U�O�O�O?O�O? O�U�O?O�U�U�O� U?U�O�U�U? O�O?O?U�U�U?U�. U�O�U� O�U�O�U?O�O? O�U�O?US O�O?O?U� O?U�O� O�U�U�O?USO� O?O�O?U�U� U�O?U�U�O�U�.

7. O?U�O?U�O� U�O�U� U�O?O�U� O�U�O�U?U� O�U�O�O�U�US U?US O�U�O?U?O?O�U� O�O?O?U�U� O�U�U�U?U� O�U�O?USO�O?USO�O? U�O� O?O?O�O� U�U�O� U?O�O�O� O�U?O�O� U�U?O?U?O�. U�U�O? U�U�U�O�O�U?U� U�O�U�O? O?O?O�O�U�USU� U�U�O? U?O?U�U�O�O�U� U?US O�U�O?O�U�: U�O�U� U�O?U?U�U� U�O� O?U�O?U� O?U�USU� U?US O?O�U?U?U�O? U?U�U?U�U�O� O?O�U?U? U�O?O?USO�O� (U?O�U� U�O�O� U?US U�U?U?U�O?O� 1989U�)O? U?U�U�O�U? U�O?O�USO�O? USU�O?O?US O?U� O?O�O�O� U�O?USU?U� U?US O�U�O�O?O?O�U� U?U�US: U�USO? O�U�O?USU� O?O?O�O� U?US USO? O�U�O�O�O?USO�O? U�O� O?USU�O� O�U�O?O?U�O�U�O? U?O�O?U� O�USU?U�U?O�USO� O�U�O?O�O�USO�. U?O�U�O?USU�U�O�O�O�USO� U�USO?O? O?O�O�U�O�U� O?U�U� O�U�O�O?U�O� O�U�O?U�USO� U�U�O?U�O�O� U?U�O? O�U?U�O? O?U�O� U�U?U� O?U�O�U�USO�O? U?O�U�O�O?O?U�O�U�USO� U�U�U�O� U�U�O?U�O?O�O� U?O�U�O�O?O?O�U�O�O� U?U�U?U� O?USO?U�O� O?U?O? O�U�O?U?O?USO?. U?U�U�O�O�O� U�O� O?O�O�O�O?U?O� O�U�U�U?U�U? U�U� U�O�U� O�U�U�O?O�USO�O? U?U�O�U� U�U�O�O? O�U�U�O�O�U?O?USO� U�U?O�U?O?USO�U�OY

U�U� USO?O�O�U?O?U?O� U�O? U�O�U� O�U�U?U?O�O� U?U�U?U� O?O?O? U?O?O�O� U�U� O�U�O?U�U� O�O?O?O�O� U�US O�U�U�O�O�U?U� U�U�O? O?U� O?U�U? O�U�O?U�O?USO�. U�U�O? O?U� O�U�O?U?O�U� O?U� U�O�O�O� U�U� O�U�U�USU?O? O�U�O?USO?USU?U�U?O�USO� O�U�U�O�U?USO� U�U�O?O�O�.

O�U�U�O?O�U� O�U�O�US O�O�O? O?O�O?U� O?USO?USU?U�U?O�USO� O?O?U�O�U�U?USO� U�O�U?USO� U�U�O?O�O� U�O�U� U�O�O?U�. U?U�O�U� U�USO?O? U�U�O�O?O?O� U�U�O?U�O�O?O� U?O�U�O�USU� U�O�O?U?O� O�U�O?O�O�O?O� U�O? O?U�U�O� U?O?U�O? U?O?U�O�U� U�O?U?USO�U� U?U�U� O?U?U? USU?O�O?U?U� U?US O�U�O?O�O�O� O�U�U?O�U�USO�O? U?U�O� U�O�U�O�O� U�U�U?O�U� O?U� U�O�U�O? U�U�U�U� O?U�O?O�U�O�U� U?US U�O?O�U?O? O?U�O�O? O�U�O?U�O�U� U?O�U�O?USU�U�O�O�O�USO� U?O�U�O?O?O�U�O� O�U�O�O�O?U�O�O?USO� U?US O�U�O?U?O?O�U�. U�O�O� O�O?O?O?O?O�O? U?U� O?O�U�U� U?U?U� U?O�U�US U?US O�U�O?U?O?O�U�O? U?U�U?U�:

U�U� U�USO? USU?O?O� U�U�O�USO�O? O?USU?U�U�a�� U�USU�O�O? USU?U�O�U� U?O�O�O?O�U� O?U� USO?O�O�O�.

رد واحد على “O�U�U�O�O�U?O?USO�: U�O�O�O?O� O�O?USO?O�”

  1. يقول طارق شرقاوي:

    الله اكبر ولله الحمد…
    حفظ الله امام الدين المتسامح المتصالح العافي.
    نظره عادله وموضوعية تميل الي الإنصاف والبحث عن صيغة تعايش …. مبرأة كل البراءة من النزعات الثأرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.